Endless Pools

Pływaj oryginalnie. Poczuj jakość najlepszych rozwiązań.

Polityka prywatności firmy Endless Pools

Endless Pools®, z siedzibą w Aston w stanie Pennsylvania, opracowała niniejszą Politykę prywatności do umieszczenia w witrynie www.endlesspools.pl aby odzwierciedlić swoje silne zaangażowanie w ochronę prywatności. Niniejszy dokument ujawnia praktyki gromadzenia i rozpowszechniania informacji przez Endless Pools dla informacji pozyskanych przez tę witrynę. Zachęcamy użytkowników do przeczytania naszej Polityki przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny lub podzieleniem się swoimi danymi osobistymi z naszą firmą. Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszej Polityki, więc jeśli użytkownik nie zgadza się na którąkolwiek z jej części, firma Endless Pools prosi o niekorzystanie z tej witryny.

Informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika

Gromadzimy informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, m. in. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego i numery telefonów komórkowych oraz adres e-mail, jeśli użytkownik wpisze je podczas pobytu na naszej witrynie, np. podczas zakładania konta lub profilu, składania zamówienia lub rejestracji produktu, udziału w konkursach lub programach lojalnościowych, subskrypcji newsletterów, udziału w ankiecie, kontaktu z obsługą klienta lub jakiejkolwiek interakcji z tą witryną. Informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika mogą być użyte przez firmę Endless Pools we wszelkich kwestiach prawnych, obejmujących między innymi odpowiadanie na zapytania, przetwarzanie transakcji, powiadamianie użytkownika o nowych produktach i nowościach związanych z produktami, a także w celach administracyjnych, np. przy prowadzeniu programów lojalnościowych lub śledzeniu, które części witryny są dla niego interesujące.

Jeśli użytkownik wyraża na to zgodę (opt-in), firma Endless Pools będzie mogła przekazywać informacje, na podstawie których można go zidentyfikować, z jednostkami zależnymi i powiązanymi z Endless Pools w celach przesyłania użytkownikowi informacji o programach Endless Pools lub ich jednostek zależnych oraz, od czasu do czasu, przesyłania materiałów reklamowych lub promocyjnych od niektórych ich partnerów reklamowych. Endless Pools będzie także mogła użyć informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, do wewnętrznych celów biznesowych, np. optymalizacji doświadczeń użytkowników witryny czy analizy i zarządzania naszymi firmami. Patrz poniższy rozdział Opt-In/Wybór.

Informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, firma wykorzystuje w celu dostarczenia usług, o które użytkownik prosi, np. odpowiedzi na pytania dotyczące wyrobów; rejestracji produktów; realizacji zamówień dotyczących części, produktów lub obsługi klienta; prowadzenia konkursów lub programów lojalnościowych; wspierania wizualizacji zastosowań produktów on-line; i przeglądania wybranych katalogów produktów. Te informacje są wykorzystywane także do celów wysyłania wiadomości dotyczących produktów i promocji Endless Pools, przeprowadzania ankiet on-line, konkursów lub programów lojalnościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną, a także po to, aby zawiadamiać użytkownika o wydarzeniach specjalnych i reklamach, które mogą być dla niego interesujące. Ponadto firma Endless Pools może wykorzystywać te informacje do poprawy swoich usług on-line i innych, np. obsługi klienta i wsparcia technicznego, aby lepiej poznać preferencje klienta podczas opracowywania ulepszeń swoich produktów oraz innowacji oraz aby zapewnić, że ta witryna będzie dla użytkownika interesująca. Jeśli użytkownik składa podanie o pracę w Endless Pools, informacje, na podstawie których można go zidentyfikować będą wykorzystane do jego rozpatrzenia.

Komunikat dotyczący korzystania z witryny przez dzieci.

Niniejsza witryna nie jest kierowana do dzieci i prosimy, aby nie podawały na niej informacji, na podstawie których można je zidentyfikować.

Powrót do góry

Pasywne zbieranie informacji niebędących danymi osobowymi

Firma Endless Pools może także gromadzić inne informacje, które nie mają charakteru danych osobowych, np. datę urodzenia użytkownika, płeć, kod pocztowy, nazwę domeny, URL, wyszukiwarkę i system operacyjny oraz zapis stron odwiedzanych przez użytkownika. Takie dane pomagają poznać wzorce poruszania się po witrynie oraz mogą zostać wykorzystane do tego, aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb użytkownika, np. poprzez pokazywanie treści, m. in. wydarzeń specjalnych i reklam, które mogą być dla niego interesujące, czy wyświetlanie treści odpowiednich pod względem kodu pocztowego.

Niniejsza witryna używa plików cookies (ciasteczek), czyli niewielkich porcji danych, które serwer sieci internetowej przesyła w pewnym celu do komputera osobistego, np. aby zebrać informacje o użyciu czy dane demograficzne, dzięki którym firma może lepiej poznać użytkowników witryny i ich zainteresowania. Ciasteczka są już standardem w branży, używanym przez większość witryn internetowych do tego, aby ułatwić użytkownikom ciągły dostęp do witryny oraz korzystanie z konkretnej witryny, na przykład poprzez przesyłanie informacji wykorzystywanych do dostarczania treści odpowiadających zainteresowaniom użytkowników oraz do celów administracyjnych, np. bezpieczeństwa, oraz które mogą śledzić informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, ciasteczka mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je przesyła. Jeśli w którymkolwiek momencie użytkownik zechce usunąć ciasteczka ze swojego komputera, może je wykasować lub odrzucić automatycznie w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych funkcji, użytkownik może zapoznać się z instrukcją przeglądarki internetowej lub ekranem pomocy. Jednak należy pamiętać, że wyłączenie ciasteczek może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów witryny.

Witryna może używać także tzw. znaczników pikselowych (pixel tags), sygnałów nawigacyjnych (Web beacons), niewidocznych obiektów GIF (clear GIFs) lub podobnych środków (znanych pod wspólną nazwą „znaczniki pikselowe”) w celu tworzenia sumowanych statystyk użytkowania witryny oraz współczynników odpowiedzi. Znaczniki pikselowe umożliwiają firmie Endless Pools zliczenie użytkowników, którzy odwiedzili strony jej witryny oraz określenie skuteczności kampanii promocyjnych lub marketingowych. Jeśli są wykorzystywane w wiadomościach e-mail w formacie HTML, mogą poinformować nadawcę czy i kiedy wiadomość została otwarta. Endless Pools korzysta z tej technologii jedynie w komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili zgodę, aby otrzymywać takie wiadomości, a informacje, które otrzymujemy tą drogą są używane jedynie w celu gromadzenia do analiz statystycznych.

Endless Pools gromadzi informacje niebędące danymi osobowymi do celów wewnętrznych jako informacje sumowane bez identyfikowania konkretnych użytkowników. Informacje niebędące danymi osobowymi mogą być sumowane i przekazywane podmiotom powiązanym oraz partnerom strategicznym, handlowcom i reklamodawcom. W niektórych przypadkach firma Endless Pools może połączyć informacje niebędące danymi osobowymi z informacjami, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika (np. podczas osadzania adresów e-mail w ciasteczkach). Jeśli połączy się informacje niebędące danymi osobowymi z informacjami, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, informacja połączona będzie traktowana zgodnie z niniejszą Polityką jako informacja, na podstawie której można zidentyfikować użytkownika.

Niektóre zastosowania ciasteczek w związku z witryną mogą być kontrolowane przez podmioty niepowiązane, którym firma Endless Pools pozostawiła zarządzanie niektórymi programami i spełnianie określonych próśb użytkowników. Chociaż firma Endless Pools wymaga od tychże podmiotów stosowania się do zapisów niniejszej Polityki prywatności podczas korzystania z ciasteczek, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za sposób wykorzystania ciasteczek przez podmioty trzecie. Niniejsza witryna może oferować funkcje, które umożliwiają wysyłanie kartek elektronicznych lub w innych wiadomości do znajomego. W przypadku gdy użytkownik zechce to uczynić, zostanie poproszony o podanie imienia odbiorcy i jego adresu e-mail oraz o treść wiadomości, którą chce załączyć. Korzystając z tej funkcji, użytkownik daje gwarancję, że jest upoważniony do używania i podawania imienia i adresu e-mail odbiorcy do tego celu.

Powrót do góry

W jaki sposób firma Endless Pools przekazuje informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika

Firma Endless Pools może przekazywać informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, m. in. te, które użytkownik podaje w witrynie, podmiotom powiązanym lub stronom trzecim w sposób opisany poniżej. Użytkownik powinien mieć także na uwadze to, że informacje, na podstawie których można go zidentyfikować mogą być przekazywane do lub przez podmioty powiązane z Endless Pools lub podmioty trzecie w innych krajach, m. in. USA, które podlegają innym przepisom dotyczącym ochrony prywatności niż w kraju użytkownika. Chociaż te przepisy mogą nie być tak kompleksowe, jak te w kraju użytkownika, firma Endless Pools podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, że informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika są traktowane zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

  • Podmioty powiązane. Możemy przekazywać informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, naszym jednostkom zależny oraz podmiotom powiązanym z całego świata w celach opisanych powyżej. Lista niektórych podmiotów powiązanych znajduje się pod adresem http://www.masco.com/our_companies/index.html.
  • Dostawcy usług. Endless Pools może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy pomagają w prowadzeniu firmy lub witryny, albo w prowadzeniu działań w imieniu firmy, np. wysyłaniu wiadomości e-mail, hostingu stron lokalizujących sprzedawców, realizowaniu zamówień, prowadzeniu działań reklamowych czy obsługi klienta oraz koordynowaniu konkursów lub programów lojalnościowych. Endless Pools może udostępniać informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika podmiotom trzecim w tym ograniczonym zakresie. Na przykład, jeśli użytkownik wysyła prośbę o przesłanie folderu, Endless Pools udostępni informacje, na podstawie których można go zidentyfikować, agencji zajmującej się realizacją takiej prośby.
  • Dealerzy i sprzedawcy detaliczni. Endless Pools może udostępniać informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, podmiotom trzecim, które oferują nasze produkty w sprzedaży. Dealer lub sprzedawca detaliczny, będący osobą trzecią, może skontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W sytuacji gdy użytkownik dostarczy jakichkolwiek informacji, na podstawie których można go zidentyfikować, przez stronę internetową któregoś z podmiotów trzecich lub w inny sposób, transakcja użytkownika pojawi się na stronie tego podmiotu (nie na tej witrynie), a informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika będą gromadzone i zarządzane zgodnie z polityką prywatności tegoż podmiotu trzeciego. Firma Endless Pools zaleca, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności podmiotów trzecich, które mogą się z nim skontaktować w sprawie wyrobów firmy Endless Pools lub jej jednostek powiązanych.
  • Pozostałe ujawnienia. Informacje, na podstawie których można zidentyfikować każdego indywidualnego użytkownika, firma Endless Pools może udostępniać zewnętrznym firmom (i) w zakresie prawnie dozwolonym; (ii) w przypadku przeniesienia własności lub przekazania majątku, lub w sytuacji upadłości firmy Endless Pools; (iii) jeśli firma Endless Pools stwierdzi, że ujawnienie określonych informacji jest konieczne w celu spełnienia wymogów w zakresie egzekwowania prawa lub agencji regulacyjnej lub innego procesu prawnego; (iv) w celu ochrony interesów lub bezpieczeństwa osób odwiedzających witrynę Endless Pools, klientów, partnerów biznesowych, osób zatrudnionych w firmie czy ogółu społeczeństwa; (v) w celu umożliwienia firmie Endless Pools zastosowania dostępnych środków zadośćuczynienia lub ograniczenia potencjalnych szkód; (vi) w celu wyegzekwowania warunków korzystania z witryny; oraz (vii) w celu reagowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Partnerzy strategiczni. Okresowo firma może nawiązać szczególne stosunki z inną firmą, która do niej nie należy ani nie jest z nią powiązana, aby dostarczyć dodatkowych funkcji w serwisie. Stroną w tych szczególnych stosunkach mogą zostać m. in. partnerzy biznesowi, sponsorzy czy witryny oferujące produkty pod tą samą marką, co firma (zwane dalej „stronami współfirmowanymi”). Jakiekolwiek informacje, włączając w to informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, które użytkownik udostępnił na jednej ze stron współfirmowanych, zostaną przekazane partnerom trzecim. Poprzez uczestnictwo w działaniach lub dostarczanie informacji na stronach współfirmowanych użytkownik także wyraża zgodę na przekazywanie informacji, na podstawie których można go zidentyfikować, tym stronom trzecim. Ze względu na to, że niniejsze strony trzecie będą korzystać z tych informacji w oparciu o swoje własne praktyki związane z ochroną prywatności, użytkownik powinien sprawdzić ich strony internetowe w poszukiwaniu informacji dotyczących ich polityki prywatności.

Powrót do góry

Funkcje treści wygenerowanych przez użytkownika

Niektóre strony na tej witrynie umożliwiają użytkownikom wprowadzenie swoich treści, np. w polu „Komentarze” lub „Skontaktuj się z nami”. Wszelkie informacje ujawnione przez użytkownika w takim wpisie mogą być dostępne publicznie, tak więc użytkownik powinien zachować ostrożność podczas decydowania, czy chce ujawnić swoje dane osobowe, dotyczące finansów lub inne dane wrażliwe. Firma Endless Pools nie jest w stanie zapobiec temu, aby takie informacje nie zostały wykorzystane w sposób naruszający niniejszą Politykę prywatności, przepisy prawa lub prywatność i bezpieczeństwo użytkownika oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności za rezultaty pisania takich postów.

Loterie, konkursy, itp.

Firma Endless Pools może przeprowadzać za pośrednictwem witryny losowania, konkursy, loterie fantowe i inne podobne akcje promocyjne, które mogą wymagać rejestracji on-line u sponsora tychże losowań, konkursów, loterii fantowych, itp., będącego podmiotem trzecim. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem każdego losowania, konkursu, loterii fantowej i promocji, w których uczestniczy, ponieważ może zawierać dodatkowe ważne informacje o wykorzystaniu informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika przez firmę Endless Pools lub sponsora. W zakresie niezgodności warunków dotyczących zarządzania informacjami, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, określanych przez te regulaminy z warunkami niniejszej Polityki, zastosowanie będą miały warunki i przepisy regulaminów.

Odnośniki i praktyki zachowania prywatności przez podmioty trzecie

Na tej witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych stron, które nie są prowadzone przez firmę Endless Pools. Endless Pools NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAKTYKI ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI TAKICH OBCYCH STRON INTERNETOWYCH, RÓWNIEŻ STRON PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE. Takie odnośniki są umieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika, a ich obecność na witrynie nie oznacza automatycznie, że strona, do której kieruje odnośnik, jest zatwierdzona przez Endless Pools. Jeśli użytkownik dostarczy jakichkolwiek informacji, na podstawie których można go zidentyfikować, przez stronę internetową któregoś z podmiotów trzecich, transakcja użytkownika pojawi się na stronie takiego podmiotu (nie na tej witrynie), a informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika będą gromadzone i zarządzane zgodnie z polityką prywatności tegoż podmiotu trzeciego. Firma Endless Pools zaleca zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych podmiotów trzecich dostępnych poprzez odnośniki zawarte na tej witrynie.

Bezpieczeństwo informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika

Firma Endless Pools podejmie odpowiednie środki, aby: (i) chronić zgromadzone informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem oraz (ii) dbać o to, aby były dokładne i aktualne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Firma Endless Pools wymaga także od swoich podmiotów powiązanych oraz dostawców usług, aby dokładali wszelkich starań, aby zachować poufność informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W przypadku transakcji on-line firma Endless Pools stosuje technologie, które mają na celu ochronę informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, które przekazuje on firmie za pośrednictwem witryny. Jednakże żaden system bezpieczeństwa ani system służący do przekazywania danych przez internet nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Dla ochrony własnej prywatności firma zaleca, aby w wiadomościach e-mail do niej wysyłanych nie wpisywać żadnych wrażliwych danych osobowych. Pocztą elektroniczną nie należy przesyłać numerów kart płatniczych ani żadnych wrażliwych danych osobowych. Należy pamiętać, że firma Endless Pools w wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkowników nie żąda podawania wrażliwych danych osobowych i należy mieć całkowitą pewność co do autentyczności tego rodzaju próśb.

Powrót do góry

Opt-In/Wybór

Niniejsza witryna może zawierać opcję wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym od firmy Endless Pools, jej podmiotów powiązanych i innych partnerów biznesowych. Jeśli użytkownik nie zaznaczy tej opcji, nie będzie otrzymywał ofert promocyjnych. Jednak bez względu na preferencje użytkownika dotyczące zgody na otrzymywanie takich ofert, firma Endless Pools może nadal od czasu do czasu wysyłać wiadomości e-mail służące celom administracyjnym, np. tym opisanym w powyższym rozdziale „W jaki sposób przekazujemy informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. — Pozostałe ujawnienia”.

Firma Endless Pools oferuje także użytkownikowi wygodną metodę usunięcia jego danych z bazy danych firmy, aby w przyszłości już nie otrzymywał wiadomości lub gdyby chciał usunąć swoje konto:

  • Aby zrezygnować z otrzymywania ofert od firmy Endless Pools (opt-out) należy wysłać e-mail na adres globalsales@endlesspools.com.
  • Należy jednak pamiętać, że przy rezygnacji złożonej w ten sposób firma nie będzie w stanie usunąć informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika z bazy danych podmiotów powiązanych lub innych partnerów biznesowych, którym te dane zostały wcześniej przekazane na dzień złożenia wniosku z rezygnacją.

Zmiana informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika

W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo użytkownik ma prawo zażądać, aby firma Endless Pools poinformowała go o przetrzymywanych przez nią informacjach, na podstawie których można go zidentyfikować, tam gdzie stosowne zażądać aktualizacji, poprawienia lub utajenia informacji, na podstawie których można go zidentyfikować, przechowywanych w naszej aktywnej bazie danych. Firma Endless Pools wprowadzi wszystkie aktualizacje i zmiany, o które prosił użytkownik, w terminie wyznaczonym przez obowiązujące prawo, jeżeli jest to zgodne z prawem, oraz może nałożyć stosowną opłatę za pokrycie kosztów realizacji prośby użytkownika. Należy pamiętać, że pomimo prośby o usunięcie lub zmianę informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, może zaistnieć konieczność zachowania przez firmę pewnych informacji dla celów ewidencji oraz że w bazach danych mogą pozostać pewne szczątkowe dane i inne wpisy, które nie zostaną usunięte ani zmienione.

Takie prośby muszą być złożone pisemnie na adres: globalsales@endlesspools.com. Aby chronić poufność użytkownika, firma może odesłać odpowiedź na taką prośbę wyłącznie na adres podany przy rejestracji lub podany w jakikolwiek inny sposób. Należy pamiętać, że po wysłaniu takiej prośby przez użytkownika firma może nie być w stanie dostarczać mu usług o takiej samej jakości i różnorodności, do jakich użytkownik jest przyzwyczajony. Ponadto w pewnych okolicznościach na podstawie obowiązujących przepisów prawa użytkownik może zażądać, aby firma Endless Pools zaprzestała udostępniania informacji, na podstawie których można go zidentyfikować, jej partnerom biznesowym, lub aby zaprzestała z korzystania z tychże informacji z uwagi na fakt, że zostały pozyskane w sposób niesprawiedliwy lub bezprawny, wysyłając pisemną prośbę na adres globalsales@endlesspools.com. Firma będzie dążyć do uwzględnienia tej prośby zgodnie z obowiązującym prawem.

Powrót do góry

Przechowywanie informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika

Firma Endless Pools przechowuje informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika na okres niezbędny do wypełnienia celów określonych niniejszą Polityką prywatności, o ile dłuższy okres przechowywania danych nie jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące przepisy prawne.

Suplement do Polityki prywatności firmy Endless Pools

Niniejsza witryna korzysta z internetowej usługi analitycznej ClickTale. ClickTale może zapisywać kliknięcia myszy, jej ruchy, aktywność przewijania, a także każdy tekst wpisany na tej witrynie. ClickTale nie gromadzi informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, których użytkownik nie wpisze celowo na tej witrynie. ClickTale nie śledzi zwyczajów użytkownika związanych z przeglądaniem witryn, na których nie używa się tej usługi. Więcej informacji: Polityka prywatności dotycząca informacji gromadzonych za pośrednictwem internetowej usługi analitycznej ClickTale. Firma wykorzystuje informacje zebrane przez ClickTale do ulepszenia swojej witryny, aby korzystanie z niej było na światowym poziomie. Użytkownik może dezaktywować tę funkcję, odwiedzając stronę http://www.clicktale.net/disable.html.

Zmiany w Polityce prywatności

Firma Endless Pools zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki. W przypadku gdy firma Endless Pools wprowadzi zmiany merytoryczne do niniejszej Polityki, zostanie to tutaj zamieszczone. Firma Endless Pools zachęca do regularnego odwiedzania tej strony, gdyż dalsze korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny po wprowadzeniu zmian do Polityki prywatności będzie uznawane za wyrażenie przez niego akceptacji tej zmiany. W przypadku gdy firma Endless Pools wprowadzi zmiany merytoryczne do niniejszej Polityki, zostanie zamieszczony komunikat dotyczący tych zmian.

Pytania

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Poliyki prywatności lub sposobu, w jakim firma Endless Pools przetwarza informacje, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem: globalsales@endlesspools.com.

Powrót do góry

Zamów bezpłatny katalog produktów

Aby wyrazić zgodę lub brak zgody na używanie plików cookie na tych stronach, wystarczy kliknąć na jeden z linków poniżej: